Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2022 15:41 (Üye) Soru : İyi günler , mal satışı yapıldığında kendi aracıyla ürün haricinde nakliye bedelini de faturaya ekstradan belirten ve taşımayıda kendi aracıyla yapan firma Sevk irsaliyesi hariç taşıma irsaliyeside kesmesi gerekir mi . Malı satan da taşımayı yapan da aynı firma dır.

Cevap : Taşıma irsaliyesi ; Nakliye işini bedel karşılığı yapan mükellefler tarafından düzenlenir. Kendi malını taşıyan mükellef Taşıma irsaliyesi düzenlemez. VUK Madde 240 (Değişik: 30/12/1980 - 2365/41 md.) Taşıma işletmeleri ile otel motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri(4369 sayılı Kanunun 81/A-10 uncu maddesiyle değiştirilen ibare) (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar. A) Taşıma İrsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için, 209 ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.