Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2022 17:25 (Üye) Soru : Merhabalar. Şirketimiz ana faaliyet konusunda üretim gerçekleştirmek için bankadan 27.01.2022 tarihinde kredi kullanıp ilk madde ve malzeme temin etmiştir. Söz konusu bu kredi için ödenen faiz giderleri direkt finansman gideri mi yoksa 150 hesap altında açılacak olan finasman gideri hesabında mı takip edilmesi gerekir. Ayrıca finansman gideri yazamazsak bu süre 1 yıl ile mi sınırlıdır. Teşekkürler

Cevap : Finansman gider kısıtlaması sadece üretim için kullanılan için değil Kredi faizi giderinin tamamı için kısıtlama ya tabidir. • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10'u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir. 04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere; Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarından oluşur. Bu tutarların yer aldığı 780, 660, 656 hesaplar ve benzeri hesaplardaki rakamlar kısıtlamaya tabi olacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.