Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2022 12:54 (Üye) Soru : Merhabalar.Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32 inci maddesine eklenen hükümlerle; ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançları ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması ile ilgili sanayi sicil belgesine haiz değil ancak iracatçı bir firmayız. bu durumda ihracat kazancına istinaden %1 lik indirimden faydalanmamız mümkün müdür ?

Cevap : Sadece İhracat faslından yararlanılır. Konu ile ilgili 20 sayılı KVK taslak tebliği aşağıdaki linkden inceleyiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/kurumlarteblig20taslak.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.