Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2022 17:09 (Üye) Soru : Vergi mükellefi olan aynı zamanda sanat eserleri ile ilgili hasılat elde eden gerçek kişi; Sanat eserleri ile ilgili elde edilen hasılat 4.gelir dilimine kadar beyanname verilmeyecek, aşması halinde kazancın tamamı beyan edilecek deniliyor.Bu hasılatla ilgili serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekir mi ayrıca kdv açısından durum nasıl olur.

Cevap : GVK 18. Maddedeki istisnadan yararlanan kişiler SM Makbuzu düzenlemez. Bunlardan eser alan vergi mükellefleri % 17 GV stopajı yapar Brüt tutardan % 18 KDV hesaplar (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan eder (1) nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır. Eseri alanlar Gider pusulası düzenler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.