Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2022 12:10 (Üye) Soru : 2008-32/34 No’lu Tebliğ de yer alan dövizle ödeme yasağı kapsamına yurtiçinde yapılan hizmet ifası sebebiyle düzenlenen dövizli faturalar da girmekte midir . menkul kıymet ibaresi her türlü mal ve eşya anlamına geldiğinden hizmetler kapsam dışı mıdır ?

Cevap : HİZMET alım ve satımları döviz yasağı kapsamında değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.