Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2022 15:11 (Üye) Soru : Merhaba, İştirak şirketin aynı SGK işyeri sicil ve tüm personelleri ile birlikte ana şirkete devrolması durumunda personellerin eski şirketteki SGK devreden matrahları yeni şirket bordrolarına devreden matrah olarak taşınmalı mıdır? Devir işlemi Haziran ayında gerçekleşecek olup, 29 gün eski şirket üzerinden, 1 gün ise devralan yeni şirket üzerinden bildirge verilecektir. Yardım ve yönlendirmelerinizi rica ederim. Teşekkürler, İyi çalışmalar.

Cevap : İşveren değiştirerek yeni bir işveren bünyesinde işe başlayan personelin çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni iş yerinde çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Konu hakkında Gelir İdaresine yıl içinde işveren değiştiren bir ücretli tarafından sorulan soruda; yıl içinde çalıştığı bir işletmeden ayrıldıktan sonra başka bir işveren bünyesinde çalışmaya başladığını ve yeni işverenin eski işverenden gelen ücret matrahı üzerinden vergi tevkifatı yapmak istediğini belirterek, yeni işverenin yaptığı uygulamanın doğru olup olmadığını sorması üzereine Gelir İdaresi tarafından verilen cevapta şöyle denilmiştir; -Gelirin toplanması ve beyanına ilişkin olarak 16 no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde ayrıntılı açıklamalara yer verildiği, -İşveren değişikliği ile ilgili olarak 160 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalara göre; bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.