Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2022 09:05 (Üye) Soru : Sn ilgili, Defterini tutmuş olduğum alım-satım işleri ile iştigal eden limited şirkete aynı zamanda ortaklığım bulunmaktadır. Bu şirkette, gerek muhasebenin fiilen sevk ve idaresi ve/veya başka bir konu ile ilgili birinci derece imza yetkisi ile müdür olarak atanabilir miyim? Konu hakkında bilgi edinmek üzere, saygılarımı sunuyorum.

Cevap : Ticari şirkete ortak olabilirsiniz Ancak İmza yetkilisi olamazsınız. İmza yetkili olduğunuz zaman, Ticari faaliyette sorumlu olmaktasınız .3568 Saylı Yasanın 45. maddesindeki Ticaret yasağı kapsamına girersiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.