Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2022 10:16 (Üye) Soru : Merhaba, şirket bankadan kur korumalı hesatan elde edilen faiz geliri veya kur farkı gelirleri vergiye tabimidir?

Cevap : Şirketlerde Kur korumalı mevduat dan elde ettikleri faiz gelirlerin de GV stopajı % 0 dır. Diğer taraftan KVK Geçici 14. maddeye göre elde edilen faiz geliri Kurumlar vergisinden istisnadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.