Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2022 12:24 (Üye) Soru : Kurum geçicideki % 1 lik indirime konu ''ihracat faaliyetinden elde edilen kazanç''tan kasıt , ihracat hasılatı mıdır , yoksa ihracata ait maliyetlerin düşüldüğü net kazanç mıdır.

Cevap : İhracat yapan kurumların münhasıran (sadece) ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.Sizin tanımlamanıza göre net kurum kazancı Konun ile ilgili hesaplamalar ve örnekler için aşağıdaki linkde bulunan tebliği inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3294/Mevzuat-Dosya/KVK-20-SAYILI-GN-TB-.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.