Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.05.2022 11:43 (Üye) Soru : Merhaba; Türkiye kurulmuş ( ortağı yabancı tüzel kişilik ) olan bir limited şirket çalışanlarına Euro olarak maaş verebilir mi ? ( iş faaliyeti hizmet ihracatına aracılık ) %50 hisse üstündeki yabancı ortaklar verebilir denmektedir. Bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim.

Cevap : 19 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) ile Tebliğin; 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının ve on beşinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Tebliğin 8. Maddesi Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeleri düzenlemekte, Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında ve diğer kişiler ile akdedecekleri sözleşme ve bunlara ilişkin ödemelerin hangi para cinsinden yapılacakları belirlenmekte; zorunluluk kapsamında olanları ve istisna kapsamında olanları belirlemektedir. Öncelikle yapılan değişikliğe bakacak olur isek; Getirilen yeni düzenleme ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir. Bu ekleme ile tebliğin yeni ve son hali; “(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. (Ek cümle:RG-19/4/2022-31814) Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” Halini almıştır. Ayrıca, yine bu Tebliğ ile aynı Tebliğ maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. Bu ekleme ile tebliğin 8. Maddesinin 15. fıkrasının yeni ve son hali; “(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak (Değişik ibare:RG-19/4/2022-31814) kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.” Halini almıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.