Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.05.2022 11:43 (Üye) Soru : 27103 sayılı teşvikten yararlanmak için ortalama hesabı yapılırken şöyle bir cümle ile karşılaştık. ortalamanız 8 ise ilgili dönemde işçinin kendisi ve 7103 sayılı kanun kapsamında bildirilenler haricinde en az 8 kişi olması gerekir. burada anlamadığımız 7103 kanunla bildirilenler ne demek anlamadık

Cevap : 06111 teşvikinde ortalama sigortalı sayısının tespitinde her bir ayda alınan sigortalılar için ayrı ayrı ortalama sayı hesaplanırken, 17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu anlamda 17103/27103 teşvikinde 2018 yılı içinde işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2019 yılında işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2020 yılında işe alınanların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı belirlenmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplama sırasında küsurat sayısının 0,01 ila 0,49 olarak çıkması halinde (0) olarak dikkate alınmakta, 0,50 ila 0,99 olarak çıkması halinde tama iblağ edilmektedir. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ise ortalama sigortalı sayısı 0 (sıfır) olarak hesaplanmaktadır. Yeni işe alınan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması koşulunun arandığı diğer prim teşviklerinde, sigortalıların ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğinin kontrolü, teşvikli bildirgenin onaylanmasının ardından yapılırken, 17103/27103 sayılı kanun teşvikinde sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olarak bildirilip bildirilmediği (aynı ayda 25510-16322-26322 sayılı kanun numaralı belge düzenleme durumu hariç) belgenin onaylanmasından önce yapılmaktadır. 4447/Geçici 19. madde teşvikinde, kapsama giren ve her bir yılda işe alınan sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olup olmadıkları hususu, diğer kanun numaraları ile veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların yanı sıra diğer yıllarda işe alınmış ve 17103/27103 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının toplamının üzerinde olup olmadığına bakılarak tespit edilmektedir. Örneğin; -2018 yılında işe alınan (A) ve (B) sigortalılarının ortalama sayısının 35, -2019 yılında işe alınan (C), (D) ve (E) sigortalıların ortalama sayısının 37, -2020 yılında işe alınan (F) ve (G) sigortalılarının ortalama sayısının 38 olduğu, Bu sigortalıların dışında 2020/Ocak ayında 32 sigortalı daha çalıştırıldığı düşünüldüğünde toplam çalışan sayısı (32+2+3+2) 39 olmaktadır, - 2020/Ocak ayındaki 32 sigortalı ile birlikte 7103 sayılı teşvik kapsamına girip 2019 ve 2020 yılında işe alınmış sigortalı sayısının toplamının 32+5=37 olduğu dikkate alındığında, 2018 yılında işe alınan (A) ve (B) sigortalılarının her ikisinden dolayı da teşvikten yararlanılması mümkün olacak, - 2020/Ocak ayındaki 32 sigortalı ile birlikte 7103 sayılı teşvik kapsamına girip 2018 ve 2020 yılında işe alınmış sigortalı sayısının toplamının 32+4=36 olduğu dikkate alındığında, 2019 yılında işe alınan (C), (D) ve (E) sigortalılarının yalnızca ikisinden dolayı yararlanılması mümkün olacak, - 2020/Ocak ayındaki 32 sigortalı ile birlikte 7103 sayılı teşvik kapsamına girip 2018 ve 2019 yılında işe alınmış sigortalı sayısının toplamının 32+5=37 olduğu dikkate alındığında, 2020 yılında işe alınan (F) ve (G) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı teşvikten yararlanılması mümkün olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.