Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2022 09:00 (Üye) Soru : FAALİYET KONUSU GAYRIMENKUL ACENTELERININ FAALIYETLERI (GAYRIMENKULÜN ÜCRET VEYA SÖZLESME TEMELINE DAYALI OLARAK SATIN ALINMASI, SATILMASI VE KIRALANMASINDA ARACILIK, VB.) OLAN GERÇEK KİŞİ BİR VERGİ MÜKELLEFİ; MÜKELLEF OLMAYAN KİŞİLERDEN GİDER PUSULASI İLE ALDIĞI ARSA PARSELLERİNİ SATARKEN DÜZENLEYECEĞİ FATURADA MATRAH OLARAK SATIŞ BEDELİNİ Mİ ALMALI YOKSA ALIM SATIM ARASINDAKİ FARKI ALARAK ÖZEL MATRAH UYGULAMASINI MI KULLANMALI.VE KDV ORANI NEDİR

Cevap : GAYRİMENKUL ALIM SATIMI (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI); 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi)) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka aşağıdaki oranda KDV hesaplanacaktır. İş yeri için % 18 Arsa/Arazi için % 8 Konut için 150 metre kareye kadar % 8, Fazlası için % 18 oranında KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 200.000 TL Arsa satın alınıyor daha sonra Bu iş yerini 250.000 TL satmıştır. Alış bedeli 200.000 Satış bedeli 250.000 Fatura Düzenlenmesi Satış bedeli 250.000 KDV Matrahı (250.000-200.000) = 50.000 Hesaplanan kdv % 8 (50.000 %8) 4.000 Tahsil edilen tutar 254 .000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 200.000 KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 50.000 Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.