Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2022 09:19 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, 2016 yılında 150.000 tl ye aldığım aracı 2022 yılında 350.000 tl.ye satarsam amortismanı ayrılmış iz değeri 1 tl.olan araçtan dolayı yüksek kar çıkacak. Ancak aracımı satınca yenisini alacağım. Bu durumda serbest meslek erbabı olarak yenileme fonu olarak karı kaydedip vergiye dahil etmesem yeni bir araç almam zaruri.

Cevap : VUK 328. maddeye göre Yenileme fonundan sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yararlanabilmektedir. Çünkü, VUK’un 328’inci maddesinde yer alan gayrimenkul satış kazancından elde edilen gelirin, “pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir” ifadesindeki “pasif” kavramı yalnızca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için geçerli bulunmaktadır. Buradaki tanıma göre , serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin “Yenileme fonu” uygulamasından yararlanmaları hem yasal hem de teknik olarak mümkün değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.