Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2022 10:25 (Üye) Soru : Merhaba Avukat mükellefimiz ikamet ettiği adresi home ofis olarak kullanmaktayız. Kadıköy Belediyesi evin vergi dairesi kayıtlarında işyeri olarak gözüktüğünden dolayı ev sahibine Emlak vergisi Mükellefimize de Çevre Temizlik vergisi fark ödemesi ve Vergi Ziyaı cezası ihbarnamesi göndermiştir. Emlak Vergisi 33 Maddeye göre evin niteliğinin değişmediği görüşündeyim. Nasıl bir yol izlememi önerirsiniz? iyi çalışmalar...

Cevap : .Emlak vergisi ve ÇTV kanunun uygulaması açısından G.menkulün tapuda kayıtlı cinsi değil, FİİLİ kullanım dikkate alınır. G. menkul fiilen iş yeri olarak kullanılmakta Kiradan GV stopajı yapılmaktadır. Bize göre,Belediyenin yapmış olduğu uygulama doğrudur
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.