Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2022 10:30 (Üye) Soru : Murisin Anonim Şirketteki hissesinin Veraset Beyannamesine Ticari Sermaye olarak mı, esham-menkul irat olarak mı beyan edeceğiz. Anonim Şirket henüz hisse senedi bastırmamış. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap : VİV BEYANNAMESİNDE "İNTİKAL EDEN MENKUL MALLAR VE DİĞER SERVET UNSURLARI" Bölümünde beyan edilir. Hisse senedi olup olmamasının önemi yok. https://ivd.gib.gov.tr/verasetKullanimKilavuzu.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.