Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2022 12:22 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız 509 no'lu VUK tebliğinde değişiklik yapan 535 no'lu VUK tebliğine göre " Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri " 01.07.2022 tarihinde e-faturaya geçmek zorundadır. Ancak malumlarınız olduğu üzere bazı Belediyelerin otel işletmelerine verdiği belgenin adı Çalışma ruhsatı, İşyeri ruhsatı, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, Çalışma Belgesi v.s şeklinde olabilmektedir. Hatta henüz ruhsat veya bu tür belge alamamış ama fiilen çalışmaya devam eden otellerde bulunabilmektedir. Bu durumda Turizm Bakanlığından henüz herhangi bir belge almamış ancak Belediyeden aldığı belgenin adı ruhsat veya yukarıda yazılı belgelerden herhangi bir olan otel işletmeleri de 01.0.7.2022 tarihinde e-faturaya geçmek zorunda mıdır. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap : Merhaba; Vergi Usul Kanunu 535 Sıra no'lu Genel Tebliği'ne göre; "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.” e-fatura uygulamasına geçiş yapacaklardır. ilgili uygulama kapsamında ; Tebliğin yayım tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla faaliyette bulunanlar 1/7/2022 tarihine, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.” iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.