Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2022 14:40 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışmanım, Dün "Murisin Anonim Şirketteki hissesinin Veraset Beyannamesine Ticari Sermaye olarak mı, esham-menkul irat olarak mı beyan edeceğiz. Anonim Şirket henüz hisse senedi bastırmamış." diye sorduğum soruda Anonim Şirket hissedarlığı "Ticari Sermaye midir, yoksa esham mıdır diye izahat istemiştim. VİVK. Madde. 10 da Ticari sermaye, öz sermaye üzerinden beyan ediliyor. Esham, borsada işlem görüyorsa borsada işlem gördüğü en son değeri ile, borsada işlem görmüyorsa itibari değeri ile işlem görmektedir. Değerleme hükümlerinden dolayı ikisi arasında çok büyük farklar oluşuyor. Sorumdaki Anonim şirket, borsada işlem görmüyor, ancak şirket henüz hisse senedi çıkarmamış. "İNTİKAL EDEN MENKUL MALLAR VE DİĞER SERVET UNSURLARI" Bölümünde beyan ederken murisin bu şirketteki hissesi "Ticari Sermaye" olarak mı beyan edilecek, yoksa esham olarak mı beyan edilecek. Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap : A.Ş. Hissesi (esham) olarak beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.