Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.05.2022 14:42 (Üye) Soru : Merhaba, kişi kendi isteği ile istifa ediyor. izin hakları bitti.,fakat ihbar kullanacağı süre içerisinde yeni izin hakkı elde ediyor.bu durumda İhbar süresi içinde yeni yıllık izin hakkı kazanan kişi için, yıllık izin ücreti ödenirmi veye kullanılırmı yani yıllık izin hakkı doğamı,çıkartılması yada sitifası fark edermi Ayrıca kişi yeni yıllık izni hak edip ertesi gün istifa eder ise yıllık izin hakkı geçerli olurmu Teşekkür ederim

Cevap : Fesih bildirimi tek taraflı bir irade beyanı olup, bu beyan belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinde süre verilerek sözleşmenin sona erdirilmesinde kullanılabileceği gibi belirli ya da belirsiz süreli sözleşmelerin haklı nedene dayanarak, işçi veya işveren tarafından süre verilmeksizin sona erdirilmesinde de kullanılmaktadır. Bu sebeple iş sözleşmelerinde fesih bildirimi, sözleşmeyi belirli bir sürenin geçmesiyle ya da derhal sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek taraflı bir irade beyanı olup, muhataba ulaşması ile sonuç doğurur.Dolayısıyla ihbar ile yıllıl izin içiçe geçememektedir. Bu konuda doktrinde de herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.