Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.05.2022 09:32 (Üye) Soru : Merhaba, Kurumlar vergisinde uluslararası gemi siciline tabi teknelerin işletilmesinden elde edilen karların tamamı istisna olduğundan çıkan kardan bu istisna düşülüyor.Bu istisnadan yararlandığımız için 5 Seri No’lu SM, SMM VE YMM Kanunu Genel Tebliğine göre YMM ye belli tutarı geçince rapor yazdırmak gerekiyor mu ? Aynı şekilde kur korumalı mevduat istisnası da belli tutarı geçince YMM ye rapor yazdırmak gerekiyor mu ? Teşekkürler

Cevap : Bahsettiğiniz konulardan uluslararası gemi siciline tabi teknelerin işletilmesinden elde edilen karların istisnası konusunda YMM raporu düzenlenir .Diğer konuda düzenlenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.