Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2022 11:30 (Üye) Soru : Sayın, Soru:Serbest Meslek faaliyetinde bulunan bizler gibi doktor,avukat,mimar vb. meslek kollarında kendisi için yaptığı kıyafet,sağlık,yemek giderlerini indirim konusu yapabilir mi?Sağlıkla ilgili giderlerde matrah kısmı mı gider olarak kullanılır.

Cevap : GVK 68. maddede belirtilen harcamaların gider yazılacağına ilişkin bir düzenleme yok . İndirilemez. Ancak; Sağlık harcaması GVK 89/2. maddesindeki koşullara göre Geçici vergi /Yıllık GV beyannamesinden indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.