Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.05.2022 15:39 (Üye) Soru : Herhangi bir ticari kaydı olmayan kişinin öz kızına bir daire hibe etmesi durumunda kızının vereceği intikal beyanında vergi istisnası 10.491,- TL olacak ve kalan kısım için ilk 500.000 tl. tutar için (Bir kişiye, anne, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız (hibe) mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanmaktadır.) %5 olarak uygulanacaktır. yorumum doğru mudur?

Cevap : Doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.