Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2022 11:21 (Üye) Soru : Sevgili meslekdaşım. Az önce sorduğum sorunun cevabını anaında almanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Bu konu ile ilgili eksik soru sormuşum. Kur korumalı TL. mevduat hesabına dönüştürülecek 60.000.- USD. için 01.01.2022 / 27.05.2022 arası oluşacak kur farkı ilgili dönemde kurumlar geçici vergiden muaf olacakmıdır? Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap : 31/12/2022 tarihine kadar KVK Geçici 14. madde uygulanacaktır. Kur darkı faiz geliri İstisnası KV geçici ve yıllık beyanname üzerinden yapılır. Muaf değil İSTİSNA olur Muafiyet ayrı bir kavramdır. VERGİ MUAFİYETİ & VERGİ İSTİSNASI VERGİ MUAFİYETİ : Vergi muafiyeti kısaca, bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulması olayıdır. Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı veya başka kanunlarla vergi dışında bırakılmasıdır. Örneğin “Esnaf muaflığı” (GVK Md.9) “Diplomat muaflığı” (GVK Md.15 ) Kurumlar vergisi 4. Madde de sayılan muafiyetler Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 3. maddesinden sayılanlar . VERGİ İSTİSNASI : Vergi istisnası, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasıdır. Örneğin GMSİ konut gelir elde edenler için uygulanan istisna (GVK Md.21) MSİ istisnası (GVK.Md.22) Ücret istisnası (GVK Md. 23) , Kurumlar Vergisi Kanunu 5. Maddedeki ve Geçici 14. maddesindeki İstisnalar , Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 4. maddesinden sayılanlar . KDVK İstisnaları (KDVK 11-12-13-14-15-16-17) KDV de MUAFİYET OLMAZ. İstisna olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.