Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2022 11:26 (Üye) Soru : Az önce göndrdiğim soruya ektir. Sevgili meslekdaşım. Az önce sorduğum sorunun cevabını anaında almanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Bu konu ile ilgili eksik soru sormuşum. Kur korumalı TL. mevduat hesabına dönüştürülecek 60.000.- USD. için 01.01.2022 / 27.05.2022 arası oluşacak kur farkı ilgili dönemde kurumlar geçici vergiden muaf olacakmıdır? 31.03.2022 İtibariyle bu hesaba ait oluşan kur farkı gelirimiz. kambiyor karları hesabımıza aktarılmış ve gelir tablosunda yer almıştir. Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap : İstisna edilen işlem için 31/03/2022 tarihli olarak Kur değerlemesi yapılır. Yapılan değerlemeye ilişkin hesaplanan Kur geliri 646 hesaba yazılır. 2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.