Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2022 14:14 (Üye) Soru : iyi günler ana iş kolu bakkaliye olan işyerinde ek iş olarak araç satışı da yapılmaktadır. 2021 cirosu toplamda 1500000 tl bunun 500.000 tl araç satışı ise 01,07,2022 de e faturaya geçer mi

Cevap : Merhaba; VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535) 'e göre; Sorunuzda geçen bilgilere göre; Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler. Tebliğin ilgili maddesi kapsamında mükellefiniz bu yükümlülük içinde olacağından 1/7/22 tarihine kadar e-fatura ve e-arşiv fatura başvurusu yapması gerekecektir. iyi çalışamalr
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.