Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2022 14:09 (Üye) Soru : firmamız gider pusulası ile tarihi eser bir tablo almıştır. tablo için stopaj oranı nedir, muhasebe kaydını hangi hesapta göstermemiz gerekir

Cevap : Tabloyu kimden aldınız? Ressam dan almış iseniz GV stopaj oranı % 17 dir. (GVK Md18) Ressam dışında vergi mükellefi olmayan kişiden alınmış ise GV stopajı olmaz. 255 hesaba kayıt edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.