Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2022 15:28 (Üye) Soru : (7394 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 15.04.2022) 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler; Bu işler dolayısiyle serbest meslek erbabı sayılırlar. Yukarıdaki düzenleme ile Özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar 4/b'li mi olmak zorunda? 4/a'lı olarak çalışabilirler mi?

Cevap : Serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet kaydı olan Doktorlar Bağ-kurlu olmak zorundadır.(4/b)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.