Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2022 14:32 (Üye) Soru : *Dış cephe yalıtımı *Dış cephe mantolama *Kendi fabrika binası için mütahhitlik fabrikasını yapacak kişilerde bu kapsamda 2021 Yıl cirosu 1.000.000 üzeri - 4.000.000 altı olan işletmeler için yapı inşaat kapsamında değerlendirilerek e-faturaya geçişi sağlanmalı mıdır. Desteğinizi rica ederim.

Cevap : Merhaba; VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)'e göre, sorunuzda geçen bilgilere göre; Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler. e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş sağlaması gerekecektir. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.