Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.05.2022 17:31 (Üye) Soru : Merhaba “Kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. Eğer ki mal sahibi şirket ortağı ise ve şirkete olan borcundan mahsup yapılıyorsa yani bankadan ayriyeten ödeme yapmıyorsa bu durumda ortada dekont yoksa yine de BA ya dahil etmek gerekir mi?

Cevap : Kira mutlaka Bankaya yatırılacak. Mal sahibinin ortak olması veya özel borç alacak ilişkisi buna engel değil.Dekont b formun da bildirilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.