Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.06.2022 11:26 (Üye) Soru : KDV MÜKELLEFİ OLAN BİRİSİNE MALZEME DAHİL BOYA BADANA DIŞ CEPHE TAMİRAT İŞÇİLİĞİ YAPTIK. FATURA KESECEĞİZ. KESECEĞİMİZ FATURA TEVKİFATA TABİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİM?

Cevap : Yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (BOYA BADANA DAHİL) HER TÜRLÜ BAKIM-ONARIM, DEKORASYON, RESTORASYON, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, DEKAPAJ, SONDAJ, YIKMA, GÜÇLENDİRME, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) TÜM KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile yapım işiyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır. KDV mükellefine yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetlerinin tevkifata tabi tutulmayacaktır.. ORAN 4/10 dur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.