Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2022 09:42 (Üye) Soru : MERHABA. YURTDIŞINDA YABANCI BİR FİRMAYA 500.000 TL YAZILIM HİZMET BEDELİ FATURASI KESİLDİ, BU FİRMANIN TÜRKİYEDE BAŞKA BİR FAALİYETİ YOK VE YANLIZCA YURTDIŞI FİRMALARA ÇALIŞIYOR. BU 500.000 TL DEN, BU İŞLE İLGİLİ GİDERLER DÜŞÜLDÜ VE VERGİ MATRAHI 400.000 TL OLDU, BU 400.000 TLB NİN %50 200.000 TL BUNUN ÜZERİNDE KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYECEK, KONUYU DOĞRU MU ANLAMIŞIM, YARDIMCI OLURMUSUNUZ. TŞK

Cevap : KVK MD.10 Diğer indirimler Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: . .. ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, YAZILIM , tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve TÜRKİYE'DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN KİŞİLERE HİZMET VEREN İŞLETMELERİN MÜNHASIRAN BU FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN %50'Sİ. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.