Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2022 09:50 (Üye) Soru : Merhaba üstadım, Kur korumalı vaadeli mevduata geçtik ve istisna tutarımız 483.000 tl yi aşıyor. 30 hazirana kadar YMM tasdik raporu alınarak vergi dairesine iletilmesi gerekiyor mu acaba? Bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : 1992 yılında yayınlanan 5 Seri No’lu SM, SMM VE YMM Kanunu Genel Tebliği ile sayılan bazı kurumlar vergisi istisnaları ile bu istisna ve indirimler dışında kalan veya bu istisna ve/veya indirimler kapsamında olup da yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisnalar veya indirim konusu yapılan tutarlar toplamı belli tutarı aşan mükellefler için vergiden istisna tutulan veya indirim konusu yapılan işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla kurumlar vergisinden müstesna tutulan veya indirim konusu yapılan tutarların; kurum kazancından indirilmek suretiyle yararlanılabilmesi; yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen "Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporları" ile belgelenmesine koşuluna bağlanmıştır. Burada anılan sınır 2021 yılı için 483.000 Liradır. Dolayısıyla kur korumalı mevduat istisnasından sınırın üstünde yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu konuda yeminli mali müşavirlerden tasdik raporu yazdırılacaktır. Raporun Haziran ayı sonuna kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir Bu sürede de rapor ibraz edilmezse, mükellefin istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkacaktır. ANCAK; BU KONUDA MALİYE BAKANLIĞI HENÜZ BİR SİRKÜLER VEYA TEBLİĞİ YAYIMLAMADI BİR MÜDDET BEKLEMENİZİ ÖNERİRİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.