Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.06.2022 10:44 (Üye) Soru : basit usule geçecek olan bir firmada en fazla kaç tane sgk lı personel çalışabilir.teşekkürler

Cevap : TARİH : 15.07.2011 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK-46-981 KONU : Basit usule tabi mükellefin yanında çalıştırabileceği işçi sayısı Hk. mükellefin işin gerektirdiği işlemlerle kısmen veya tamamen kendisinin uğraşması, bu şekilde işinde bilfiil çalışmasa bile işin sevk ve idaresi ile meşgul olması yeterlidir. Dolayısıyla bir ticaret erbabının, işinde bilfiil çalışması veya işin sevk ve idaresi ile uğraşması durumunda söz konusu bentteki şartları taşıdığı kabul edilecektir. Diğer taraftan, aynı Kanunun 64. maddesinde; "Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25'idir. Bu hüküm ve açıklamalara göre; GVK.nun 47 nci ve 48. maddelerinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız halinde, şehir içi dolmuş taşımacılığı faaliyetinizden dolayı birden fazla işçi çalıştırmanız basit usulde vergilendirilmenize engel teşkil etmemektedir. Ancak, aynı Kanunun 64. maddesi hükmü uyarınca yanınızda çalışan işçilerin diğer ücretli olarak vergilendirilecekleri tabiidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.