Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2022 11:43 (Üye) Soru : LİMİTED ŞİRKET 1.000.000,00 TL BELEDİYE BAĞIŞI YAPMIŞTIR. BUNU NE ŞEKİLDE MUHASEBELEŞTİRMEM GEREKİR?

Cevap : KVK 10/c MADDESİ AŞAĞIDADIR. Diğer indirimler Madde 10 (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı. matrah dan indirilir. YAPILAN BAĞIŞ İÇİN ; 689 KKEG (B) 102 (A) KAYDI YAPILIR KKEG TAMAMI VERGİ MATRAHINA İLAVE EDİLİR.,KAZANCIN % 5 KADARLIK KISMI HESAPLANARAK kv MATRAHINDAN İNDİRİR.(KAZANÇ OLMASI HALİNDE,KAZANÇ YOK İSE İNDİRİM DE YAPILMAZ.) . .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.