Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.06.2022 16:59 (Üye) Soru : Ekte tevkifat sorumluluğumuza dair bilgilendirme yazımızı bulabilirisiniz. Ayrıca Tebliğin "5-e) Yemek Servis Hizmetleri" başlıklı bölümünde; · Yemek servis hizmetlerinin; Tebliğin A/1 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsadığı, · Ayrıca bu kuruluşların kokteyl, davet, toplu yemek vb. hizmet alımlarının da tevkifata tabi olduğu, · Bu amaçla yapılan hizmet alımlarının tevkifat yapmakla sorumlu kurum veya kuruluşlara ait bir yerde hazırlanması (pişirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi tevkifat uygulanmasına engel olmadığı açıklanmıştır. Dolayısıyla bize verdiğiniz hizmet yukarıda altı çizili kısma girdiğinden, faturalarımızı tevkifatlı olarak düzenlemeniz gerekmektedir. simit poğaça sattığımız bir firma israrla kdv tevkifatı kesmeniz gerekiyor diyor.OMSAN LOJİSTİK A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy YoluCad .No:3/1Ataşehir-İSTANBUL Tel:216 458 55 55 Faks:216 458 54 54 KDV Kanunu 117 no’lu KDV genel tebliğinin 3.1. KDV Tevkifatı Uygulanacak Kuruluşlar başlığı altında KDV sorumluları sıralanmaktadır. Bu kısımda, “Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,” ifadesi bulunmakta olup OYAK da bu gruba dahildir. Yine aynı bölümüm sonunda “Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler.” ifadesi ile Omsan Lojistik A.Ş. de konuya dahil olmaktadır. Keza OYAK, Omsan Lojistik A.Ş. nin %100 oranında sermayedarıdır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, bize gönderdiği bilgiler bu şekilde yemek servisinden tevkifat kesilecek mi kesilmeyecek ni bilgi verirseniz çok sevinirim....

Cevap : Aşağıdaki Belirlenmiş alıcılara yemek satışı var ise KDV tevkifatı yapılacaktır. - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, --Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) --Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) --Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) --Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - ---- --- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, --Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler --Kalkınma ve Yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.