Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.06.2022 09:03 (Üye) Soru : Merhabalar, serbest meslek erbabı avukat 2014 yılında aldığı ve mesken olarak kullandığı konutunu 2019 yılında mükellefiyet tahsis ederek ofis olarak kullanmaya başlamıştır. İlgili konutu ofis olarak kullandığından amortisman ayırabilmek adına öteden beri şahsına kayıtlı olan konutunu 2020 Temmuz ayında defter beyan sisteminde aktife, tesviki zaruri olmayan belgelerle kdv indirmeksizin kayıt etmiştir. Mükellef 2022 yılında ofis olarak kullandığı konutunu terk edip mesken olarak kullanacağı yeni bir konut almak amaçlı satış yapacaktır. Bu satışta aktifte bulunan taşınmaz kdv ve gelir vergisine tabi midir? En az zararla aktiften çıkmasını sağlayacak bir istisna mevcut mudur. Desteğinizi rica ederim.

Cevap : Aktif de kayıtlı olan taşınmazın satışında Avukat e-smm düzenleyecek makbuzda 150 metre karenin altında ise % 8 üstü için % 18 KDV hesaplayacak. GV açısından ise satış bedeli, ile alış bedeli arasındaki fark gelir olarak DBS yazılır. "En az zararla aktiften çıkmasını sağlayacak" diye bir düşünce olmaz. Vergi kanunları ne ise o uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.