Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2022 16:03 (Üye) Soru : E-BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPAN FİRMA KAPSAMINDA Yemek Sepeti Gelir ve Tredyol gibi aracı firmalar üzerinden yemek satışı yapan mükellefler 2021 yılı cirosu 1 milyonu aşması durumunda e faturaya geçme zorunluluğu bulunuyor mu ?

Cevap : Merhaba; Vergi Usul Kanunu 535 Sayılı Genel Tebliği kapsamında; kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.” şeklinde değiştirilmiş ve yukarıdaki kapsamda kalan mükellefler 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL - 1/7/22 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar ise; ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş sağlamak zorundadırlar. iyi çalışamlar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.