Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.06.2022 14:39 (Üye) Soru : Merhaba, gerçek kişi şahıs bilançosu olan bir mükellefim bulunmaktadır. İlk defa yanında bir kişi çalıştıracak. Yani işveren dosyası ilk defa açılacak, önceki tarihlerde çalışanı olmadı. 27103/4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesi teşviğini sorguladığımızda yıl sonuna kadar işçiye prim teşviği veriyor. Sorum şudur; İşçi tarafından gerekli şartlar taşınıyor ama işverenin SGK işveren dosyasını yeni açmış olması ve öncesinde çalışanı olmaması teşvik almasına engelmidir?..

Cevap : İşyeri yönünden aranılan şartlar: – Özel sektör işverenine ait olması, – Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, – Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, – Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, – Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, – Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir. 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.