Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.06.2022 16:12 (Üye) Soru : Merhaba 24.12.2021 tasfiye giriş karar tarihimiz.04.01.2022 tescil tarihimiz.nisan ayında 2021 yılı normal kurumlar vergisi beyannamesini verdik vergi dairesine.ayrıca tasfiyeye giriş beyannamesi vermemiz gerekir mi? eger verecek isek karar tarihinimi yoksa tescil tarihinimi baz almamız gerekiyor?

Cevap : Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye kararının alındığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2021-24/12/2021 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-25/MAYIS /2022 tarihinde verilmesi gerekirdi .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.