Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2022 14:33 (Üye) Soru : Merhaba,daha önce ihbar tazminatı ile ilgili sorduğum soruya istinaden:İşveren açısından, işçinin ihbar öneline uymadığı için işverene ödeyeceği ihbar tazminatının işçi tarafından brüt tutar üzerinden mi yoksa yoksa net tutar üzerinden mi ödeneceğini sormuştum.Bir de işveren için bir gelir olduğu için gelir muhsebe kaydı nasıl işlenecek ve hangi belge ile işçiden tahsil edilecek?Teşekkürler

Cevap : İhbar tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır ve ödenir. Yargıtay’a göre, “İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25. madde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanun’un 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. İhbar tazminatı talep dilekçesi + istifa dilekçesi alınır. 649 veya 679 nolu hesapda gelir kaydedilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.