Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2022 09:53 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Türk Parasının Kıymetini Koruma hk. Kanunun 32-52 numaralı tebliğinde; (7) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 19.04.2022 tarihli değişiklik ile de Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme yasağı getirilmiştir. Yurt içindeki firmalara danışmanlık hizmeti veren bir firmanın bu hizmet bedelini döviz olarak tahsil etmesi mümkün müdür? Firmalar arası sözleşme yok, fakat faturalar TL kesilmektedir. Teşekkürler,

Cevap : Firmalar arasında yapılan sözleşme olma da olmasa da HİZMET teslimde bedel döviz cinsinden tahsil veya ödeme yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.