Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2022 11:34 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; Bu soruyu dünde sormuştum. Ancak e mailin gönderilemediği kaygısı ile tekrar yazıyorum. 01/07/2022 tarihinde e Fatura ya dahil edilecek mükellefler için aşağıda belirtilen madde kapsamında inşaatlarda çatı veya elektrik tesisatı işlerini yapanlarda dahil edilecekler mi? Saygılarımla, "Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler"

Cevap : Merhaba; VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)'e göre; Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler. e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş sağlayacaklardır. Mükellefinizin alt taşeron gibi bir durumda bulunup bulunmadığı ve ana faaliyet konusunda bu faaliyetlerin bulunup bulunmadığına ya da başkaca bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığına ayrıca bakmak gerekiyor. Bu sebeple Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özelge talep etmeniz uygun olacaktır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.