Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2022 11:37 (Üye) Soru : hem inşaat işi hem de perakende meyve sebze satışı yapıyoruz (manav) 2021 yılı brüt satış hasılatımız 1 milyon TL yi geçiyor , bu hasılat her iki işin toplamıdır. e fatura ve e deftere geçme zorunluluğumuz var mı acaba,teşekkür ederim

Cevap : Merhaba; Sürecin farklı açılardan değerlendirilmesi gerekiyor. Manav olan mükellefiniz hal kayıt sistemine komisyoncu veya tüccar vasfıyla kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekli. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)' e göre; Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler. e-fatura sistemine geçiş yapacaklardır. Bu sebeple yukarıda belirtilen kriterler kapsamında mükellefin değerlendirilmesi gerekiyor. iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.