Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2022 14:56 (Üye) Soru : Açıklama : Antrepoda eşya devri ile devir edilen malları, devir alan firmayız. Devreden firmaya Mal bedelini 22.03.2022 tarihinde gönderdik. ( 29.529,50 Euro , Kur : 16,3667 TL = 483.303,42 TL ) Firma bize devir faturasını 12.04.2022 Tarihinde kesti ( 29.529,50 Euro , Kur : 16,2145 TL = 478.806,08 TL ) ve biz bu devir edilen malları antrepodan ; 26.04.2022 tarihinde ( 1. Beyanname : 18.732,57 Euro kur : 15,8547 ) ve 06.05.2022 Tarihinde (2. Beyanname : 10.796,93 Euro Kur: 15,642) tarihinde olmak üzere 2 seferde çektik. (İthal Ettik.) Soru : 1 – Normal Peşin İthalat işleminde Transfer tarihi ve Beyanname tarihi üzerindeki 2 kuru karşılaştırıp, kur farkı hesaplama işlemini yapıyoruz ve Kur farkını Malın maliyetine atıyoruz. Antrepoda eşya devri ile yapılan ithalatta açıklamalarda verilen verilere göre hangi kurları baz alacağım. Soru 2 : Devreden firmaya mal Bedelini peşin ödedik. Muhasebe kayıtlarının Peşin ithalat gibi mi olacak. ( Ödemenin Transfer tarihinde : 159 – 102 , Beyannameler kapandıkça : 153 -159 şeklinde mi ? ) Soru 3 : Ba formunda bildirirken Ba formuna hangi firmayı yazacağım. Malı Antrepoda bize devir eden firmayı mı ? Yoksa Ana Gönderici ( İhracatçı firmayı mı ?) Soru 4 : Biz bu malları devir aldıktan sonra ithalini 2 seferde yaptık. ( Malları Parça Parça Çektik.) İlk beyanname 4. Ayda , 2.Beyanname ise 5. Ayda kapandı. Ba formunda kısım kısım mı bildireceğim.

Cevap : 1- MB döviz alış kuru baz alınır.(06/05/2022) 2-153(B) 102(A) (Peşin ödeme yapıldığı için 159 hesap kullanılmaz.) 3-Ba formuna Malı Antrepoda size devir eden firma bilgileri yazılır. 4-Her ithalat için ayrı ayrı aylarda bildirim yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.