Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2022 14:45 (Üye) Soru : Merhabalar; E defter Bilanço usulüne tabi Gerçek Kişi Eczacı mükellefin X İlaç deposundan alımları karşılığı bir aylık faturalarını excell yardımıyla muhasebe programına aktarıyoruz. Sonra muhasebe fişleirni keserken bunları 50 faturayı geçmemesi ve fişin içinde her bir faturanın tarih, no ve tutarlarının ayrı ayrı belirtilmesi koşullarına yerine getirerek 10'ar günlük tek bir fişle E-defter kaydını yapabilir miyiz? Yani yukarıdaki koşullları yerine getirerek aynı satıcıdan yapılan ticari mal alışına ait birden fazla (50'ye kadar) faturayı bir fişte kaydedebiliyor muyuz? Teşekkürler

Cevap : Merhaba; e-defter uygulama kılavuzuna göre; Fatura kaydına istinaden açıklamaBilindiği üzere e-Defter uygulamasında faturaların, “18. Belge Tipi” başlığında açıklandığı gibi her bir fatura ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak e-Arşiv kullanıcısı olmak şartıylaabonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri (ile yazılı talep üzerine Başkanlıkça uygun görülen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler) e-Defter uygulaması ile ilgili belirlenmiş olan diğer düzenlemelere uymak koşulu ile birden fazla faturayı kapsayacak şekilde yevmiye kaydı düzenleyebileceklerdir.Bu şekilde yapılan kayıtta belge tipi “other”, belge açıklaması “e-Arşiv fatura icmali” olacaktır ve bu icmalin numarası ve tarih bilgisinin de yevmiye maddesinde gösterilmesi zorunludur. Ayrıca, bu icmalin e-arşiv raporu formatında ve aynı içerikte olması ayrıca mali mühür ya da elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur.Bununla birlikte, muhasebe kaydına konu edilecek faturaların aynı mahiyette olacak şekilde gruplandırılması (Örneğin Mal ve Hizmet Satış Faturaları, Mal ve Hizmet Alış Faturaları, Genel Gider Faturaları, vb şekilde gruplandırılması) en fazla 10’ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye maddesi içinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.