Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2022 10:20 (Üye) Soru : 537 sıra nolu VUK .Genel Tebliği gereği iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirmeye (Enflasyon Düzeltilmesi) tabi tutulması mecburimidir?

Cevap : Hayır isten mükellefler uygular .Zorunlu değildir.(VUK Geçici madde 32 )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.