Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2022 10:27 (Üye) Soru : Ltd şirket ortak dışında ikinci müdür atama iç tüzük ile yapılabilir i?nasıl yol izlenmeli?

Cevap : İkinci müdür diye bir unvan olmaz. Şirket Genel Kurulun da birden fazla imza yetkili müdür seçimi yapılabilir. Seçilenleri içeren karar Ticaret sicilde tescil ettirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.