Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2022 11:25 (Üye) Soru : Merhaba bir firmamızda 12 kişi çalışan var bunlardan 1 çalışan teşvikli(17103) .. haziran döneminde 1 çalışan teşvikli işçi alımı yapılacak . sistemden kontrol ettiğinde ortalama sigortalı sayısı 12 çıkıyor . bu yeni çalışacak işçi teşvikli olabilirmi .. yada önce 1 kişi yi daha normal giriş yapıp (teşviksiz) ondan sonra mı teşvikli olur. ortalama işçi sayısı hesaplama yapılırken daha önceki teşvikli çalışan da ortalamaya dahil oluyor mu. kanunda net bilgi bulamadım. teşekkürler.

Cevap : Sigortalının İşe Alındığı Yıldan Bir Önceki Takvim Yılında İşyerinden SGK’ ya Bildirilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalı Sayısının Ortalamasına İlave Olarak Çalıştırılması, Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe alındığı işyerine ait 2022 yılında SGK’ ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı yılda SGK’ ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir. SGK’ ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde SGK’ ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.