Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2022 12:03 (Üye) Soru : Merhaba, Sezonluk Çiğ ve Pişmiş Balık Satışı yapan müşterim, bu sattığı ürünleriağırlıklı oalarak işyerinde satmaktadır.Bazen de Trend Yol ve Yemek Sepeti firmasından da satmaktadır. İki sorum olacaktır. 1-2021 cirıosu 1.400.000 TL. olup Trend Yol ve Yemek Sepetindeki satışları için E fatura mükellefi doğar mı? 2-Bu iki firmadan sipariş geldiğinde ürünü adrese teslim etmekte ve bu iki firmada banka hesabına parasını göndermektedir.yazar kasadan keseceği fiş nakit yada kart değildir bu iki firma hesabına göndermektedir.Yazar kasa fişinde nasıl bir işlem yapabiliriz?

Cevap : Merhaba; VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)'e göre; Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenlerin e-Arşiv Fatura +e-fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu bulunmaktadır. 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 1/7/2022 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar geçiş yapacaklardır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.