Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.06.2022 09:51 (Üye) Soru : Merhaba, şirketimizin balıkçılık faaliyetinde kullandığı gemisi bulunmaktadır. Bu gemiyi satmaya karar verdik. Sattığımız firma yine bu gemiyi balıkçılık faaliyetinde kullanacak. Gemi teslimi KDV 13/a kapsamında mıdır? (Karşı firmanın istisna belgesi bulunmaktadır.) Teşekkürler

Cevap : İSTİSNA UYGULANIR. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 13 üncü maddesinde, "Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır : a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.