Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.06.2022 10:52 (Üye) Soru : türkiye sınırları içinde gerçek kişi mükellefiyeti olan müşterimiz bu mükelleflik ile amazon ingiltereye kayıt oldu ve amazon üzerinden tamamen yurtdışında drop shipping (elinde ürün bulundurmadan başkasının ürününü satma) işlemi ile para kazanmakta fakat kazanılan para amazon tarafından vergiler kesilerek mükellefe iletilmektedir. türkiyede bu kazancı vergilendirmek gerekir mi konu ile görüşünüzü beklemekteyiz.

Cevap : GVK 3. maddesine göre ; Yurt içinden veya yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar Yıllık beyanname ile beyan edilir. Beyan edilen gelirden hesaplanan vergiden yurt içinde ve yurt dışında ödenen vergiler mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.